En Solà Advocats el tracte humà és un dels nostres màxims valors.

Som conscients de tots els problemes que una persona pot veure’s involucrada, fins i tot de manera involuntària. És per això, que atenem de forma particular a cada client, segons les seves necessitats, inquietuds i fins i tot pors.

No només el mantenim informat durant tot el procés, sino que el fem partícip de qualsevol decisió per a la seva major tranquil.litat, així com li acompanyem durant tot el procés de forma personal, adaptant-nos a les seves exigències i necessitats.

Assessorament jurídic

Oferim assessorament en qualsevol àmbit del dret (familiar, fiscal, penal, habitatge, consumidor) des d’una perspectiva de prevenció per evitar qualsevol circunstància futura no desitjada.

Informem i guiem perquè tota reclamació, denúncia, querella i procediment legal futur que s’evita, és un judici guanyat.

Assistència lletrada

Oferim assistència lletrada en qualsevol tipus de procediment i jurisdicció.

Tractem tot tipus d’assumptes, des dels més simples, fins als més complexos, incloent aquells que requereixen d’una especial sensibilitat, com podrien ser, entre d’altres, els relacionats amb la violència de gènere o la violència en l’àmbit familiar.

Tracte personal

Éssent conscients de la situació per la que estan passant aquests tipus de clients, els assessorem i defensem jurídicament amb absoluta confidencialitat, professionalitat i oferint sempre un tracte personal i humà. Ens ampara un ampli bagatge professional en aquest camp i el nostre compromís de tracte de qualitat és infrangible.