MEDIACIÓ

Què és la mediació? S’entén per mediació aquell mitjà de resolució de controvèrsies, indistintament de la seva denominació, on dues o més parts intenten voluntàriament assolir per sí mateixes un acord amb la intervenció d’un mediador, tercer imparcial.

La mediació forma part dels anomenat ADR, del anglès Alternative Dispute Resolution (mètodes alternatius de resolució de conflictes) i com a tal existeix a Espanya des de temps remots, però no ha estat fins fa poc que s’ha començat a regular. La Directiva 2008/52/CE ha obligat els Estats membres de la Unió Europea per a adequar el seu ordenament intern. De tal exigència neix per tant, la Llei 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantils, l’abc de la nostra professió.

La necessitat del servei de mediació

En Solà Advocats hem incorporat el servei de mediació per la creixent necessitat d’un nombre de persones d’obtenir aquest servei previ a la via judicial, ja que del mateix s’obtenen majoritàriament sol.lucions acordades.

Majoritàriament per a resoldre conflictes familiars i econòmics (hipotecaris).

Professional experimentada

Amb aquesta finalitat ens sentim orgullosos de comptar amb l’experiència de la mediadora Mònica Martín que treballa desde fa anys a Itàlia i desde maig del 2013 en territori espanyol.

Posem a la seva disposició la nostra professionalitat, segurs de que podrem satisfer totes les seves exigències.

Mediació a tots els nivells

Mediació civil i mercantil a tots els nivells:

  • Mediació familiar, herències, escolar.
  • Reclamacions per accidents, deutes…
  • Mediació hipotecària.
  • Mediació empreses i Med . Electrònica.
  • Mediació Internacional: Conflictes transfronterers.